021-66510228

مشخصات:

  • ســــطح بســـتر یک شکن با کفه  ABS با قابلیت شســـتشو و ضد  عفـــونی
  • شکن زیر سر با قابلیت زاویه منفی به همـراه هندل دستی
  • دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
  • دارای تشک  5 سانتی ریباند شکن دار
  • دارای زاویه ترندلنبرگ
  • دارای  بدساید آکاردئونی  و محل قرارگیری کپسول اکسیژن
  • دارای پایه سرم و ضربه گیر و چرخ 150 ترمزدار