021-66510228


مشخصات:

  • سطح بستر دو شکن با کفه ABS با قابلیت شستشو و ضدعفونی،
  • شکن زیر سر با قابلیت زاویه منفی به همراه هندل دستی،
  • دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک،
  • دارای تشک 7 سانتی ریباند شکن دار،
  • قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه ترندلنبرک،
  • دارای بدساید آکاردئونی و محل قرارگیری کپسول اکسیژن،
  • دارای پایه سرم و ضربه گیر و چرخ 150 ترمزدار