021-66510228


مشخصات:

  • دارای سه موتور با مارک Linkan
  • قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه ترند
  • قابل  تنظیم شکن زیر سر دارای دو پایه لیتیومی با قابلیت تنظیم ارتفاع
  • دارای پوشش رنگ الکترو استاتیک
  • دارای چهار چرخ 75 میلیمتر و دارای مخزن یک لیتری
  • دارای CPR دستی