021-66510228

مشخصات:

1-سطح بستر سه شکن

2-کفه از جنس MDF و یا فیبر استخوانی

3-قابلیت تنظیم پشتی ،زیر پا و ارتفاع

4-دارای چهار چرخ ، قفل ترمز روی دو چرخ و امکان نصب چرخ با سیستم قفل مرکزی طبق سفارش

5-دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

6-دارای پایه سرم

7-دارایمحل قرارگیری کپسول تکسیژن در زیر تخت

8-امکان اضافه کردن زاویه ترندلنبرگ طبق سفارش