021-66510228

مشخصات:

1 - سطح بستر یک شکن

2 - دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک برای کلیه سطح فلزی

3 - دارای پاسرم با قابلیت تنظیم ارتفاع

4 - تنوع رنگ و امکان نصب کمد

5 - دارای تشک 10 سانتی

6 - امکان تغییر ابعاد متناسب با نیاز مشتری