اطلاعات فنی تخت ژنیکولوژی الکتریکی با مدل W800

  • سطح بستر دارای سه تکه, دو شکن
  • دارای 2 الکتروموتور با باتری پشتیبان (Backup)
  • قابلیت تنظیم ارتفاع
  • دارای CPR دستی
  • دارای لگن و پایه لیتوتومی استیل در دو طرف
  • دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
  • چرخ با قطر 125 میلیمتر ترمزدار به صورت مورب
صندلی ژنیکولوژی الکتریکی