اطلاعات فنی تخت دیالیز مدل SD12500

  • سطح بستر سه تکه، دو شکن از جنس فوم تزریقی
  • دارای 4 الکتروموتور با باتری پشتیبان (Backup)
  • با قابلیت تنظیم شکن زیر سر، زیر ساق و تنظیم ارتفاع توسط کنترلر دستی
  • دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
  • چرخ با قطر 125 میلیمتر ترمزدار به صورت مورب
  • دارای پایه سرم و قابلیت نصب آن در هر دو سمت تخت
صندلی دیالیز