اطلاعات فنی تخت احیا (CPR) مدل MC1100

  • سطح بستر چهارتکه، سه شکن با رویه (MDF) دارای نوار PVC
  • ایجاد تغییر وضعیت شکن زیرسر، زیر پا و تنظیم ارتفاع توسط اهرم دستی تاشونده
  • دارای چرخ به قطر 150 مجهز به سیستم قفل مرکزی
  • دارای پایه ســـرم و محـــل قرارگیری کپســـول اکسیژن
  • دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
تخت احیا