اطلاعات فنی برانکارد ریکاوری مدل B6400

  • سطح بستر سه تکه، دو شکن با کفه ABS جدا شونده
  • قابلیت تنظیم ارتفاع
  • دارای تشک
  • دارای بدساید آکاردئونی و محـــل قرارگیری کپســـول اکسیژن
  • قابلیت ایجاد زاویه ترندلنبرگ
  • دارای پایه سرم و ضربه گیر
  • دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
  • چرخ با قطر 200 میلیمتر ترمزدار به صورت مورب
برانکارد ریکاوری با تنظیم ارتفاع